http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/konkurs.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/listki.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/kalendarz2016.pdf


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/ksiazka1.pdf

http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/nagroda.php


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT laureatem konkursu Wojewody Podlaskiego „Inicjatywa społeczna roku 2015”


W środę 14 września 2016r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podsumowano Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych działających aktywnie na terenie województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zostało laureatem I nagrody konkursu w kategorii „Edukacja i sport” i z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrało specjalną statuetkę za inicjatywę „Trzeci wymiar edukacji”, będącą jednym z działań projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” dofinansowywanego przez Islandie, Norwegię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach tego działania, mającego na celu edukację ekologiczną na temat rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski, przeprowadzono 43 zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem obrazów trójwymiarowych w przedszkolach i szkołach podstawowych w Suwałkach, Płocicznie, Starym Folwarku i Krasnopolu oraz zorganizowano 8 szkoleń dla mieszkańców regionu, których tematyką było m.in. poszanowanie prawa w zakresie ochrony zadrzewień. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 1214 uczestników. Przeprowadzona edukacja była uzupełnieniem akcji nasadzeń ponad 500 drzew, które stowarzyszenie przez ostatnie 2 lata realizowało w Suwałkach i gminie Krasnopol.

Dzięki przeprowadzonym działaniom dzieci i młodzież nabyły umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, wzrosła akceptacja społeczna regionu dla zwiększania powierzchni zadrzewień jako bazy różnorodności biologicznej, ograniczono wprowadzanie gatunków obcych i zwiększono udział drzew rodzimego pochodzenia.

Pragniemy nadmienić, że we wcześniejszych edycjach tego konkursu, stowarzyszenie CAS PRYZMAT także uzyskiwało nagrody. W 2010 roku zdobyło wyróżnienie za program „Młodzieżowa Grupa Ratownicza”, a w 2012 zostało laureatem za program „Autochodzik”.


© Projekt