http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/konkurs.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/listki.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/kalendarz2016.pdf


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/ksiazka1.pdf

http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/nagroda.php

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.


ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZADRZEWIEŃ (16-08-2017, 21:03)

Od 17 czerwca 2017 r. po raz kolejny zmianie uległy przepisy dotyczące procedur usuwania drzew z zadrzewień. Z najważniejszymi zmianami można zapoznać się tutaj:

http://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien

LETNIA AKADEMIA PRZYRODY W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM (28-07-2017, 15:39)

W dniu 26.07.2017 r., po raz kolejny dzieci i młodzież mogły oglądać trójwymiarowe obrazy drzew, które powstały w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski.” Tym razem nieodpłatne wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach projektu odbyło się podczas zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego w m. Słupie. W zajęciach uczestniczyło ponad 20 os.

ZAJĘCIA EDUKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SUWAŁKACH (29-05-2017, 19:12)

W dniu 26.05.2017 r., działając na zaproszenie przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, przeprowadziliśmy dwa jednogodzinne, nieodpłatne zajęcia edukacyjne nt. rodzimych gatunków drzew z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski.” W zajęciach uczestniczyło łącznie ponad 80 os.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT laureatem konkursu Wojewody Podlaskiego „Inicjatywa społeczna roku 2015” (19-09-2016, 08:14)

W środę 14 września 2016r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podsumowano Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych działających aktywnie na terenie województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zostało laureatem I nagrody konkursu w kategorii „Edukacja i sport” i z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrało specjalną statuetkę za inicjatywę „Trzeci wymiar edukacji”, będącą jednym z działań projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” dofinansowywanego przez Islandie, Norwegię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
więcej...

NORWESKA REWIZYTA W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ
(13-09-2016, 21:25)


W ramach FWD, w dniach 14-20 sierpnia gościliśmy przedstawicieli norweskiego partnera na terenie północno – wschodniej Polski, w Suwalskim Parku Krajobrazowym oraz parkach narodowych: Wigierskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Białowieskim.
Podobnie jak w przypadku naszej delegacji w Norwegii, przedmiotem wizyty było pozyskanie informacji dotyczącej sposobu zarządzania obszarami chronionymi, tym razem na terenie Polski oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych metod edukacji i sposobów udostępniania obszarów chronionych. Nasi norwescy partnerzy mieli okazję spotkać się m.in. z Dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego oraz zespołami odpowiedzialnymi za edukację i turystykę w poszczególnych parkach. Poza spotkaniami kameralnymi oraz wizytami w centrach informacyjnych, Norwedzy uczestniczyli w codziennych sesjach terenowych zorganizowanych na terenach chronionych.
Realizacja projektu pozwoliła na nawiązanie owocnej współpracy dwustronnej z norweskim partnerem. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych narzędzi wpłynie na urozmaicenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej przez obie strony do dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy również uzasadnioną nadzieję, że nawiązane kontakty będą w przyszłości procentować wspólnymi, międzynarodowymi inicjatywami społecznymi na rzecz ochrony środowiska… i nie tylko.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nastepna

© Projekt